Y Diwydiant Teithio

Mae Digwyddiadau Hwyl yn gweithio gyda Chwmnïau Bysiau, Cwmnïau Teithiau, y Farchnad Mordeithiau a Threfnwyr Teithiau Grŵp, i gynnig profiadau Cymreig nodedig, wedi eu teilwra'n arbennig, yn ein cornel fach ni o Gymru.

Rhowch flas ar Gymru i'ch gwesteion, trwy weithio gyda ni i greu adloniant wedi'i deilwra'n arbennig ar gyfer eich grŵp.

Cysylltwch â ni ar 01269 598140 neu ewch at y dudalen cysylltu i ddechrau cynllunio eich Digwyddiad Hwyl arbennig chi.

Travel Trade

Mae'r Digwyddiadau:

  • Wedi eu teilwra at eich grŵp ac yn unigryw i'ch anghenion
  • Yn gallu cael eu trefnu yn eich gwesty chi neu mewn atyniad o'ch dewis
  • Yn cynnig gwir flas ar draddodiadau a diwylliant Cymru i'ch gwesteion
  • Yn creu gweithgaredd sy'n hwyl i'ch cwsmeriaid
  • Yn sicrhau bod eich gwyliau chi yn unigryw

Digwyddiadau Hwyl

Mae Digwyddiadau Hwyl yn eich gwahodd i brofi traddodiadau a diwylliant anhygoel Cymru mewn ffordd anffurfiol, gyda digon o hwyl a sbri. Cynigiwn gyfuniad o gerddoriaeth, dawns, storïau a llond lle o hwyl – gan roi cyfle i chi drwytho'ch hun yn ysbryd a seiniau Cymru.