Digwyddiadau

Rydym yn trefnu dewis o Ddigwyddiadau Hwyl trwy gydol y flwyddyn. Cynlluniwyd pob un i gynnig rhywbeth sydd ychydig yn wahanol – y lleoliad, y bwyd neu'r math o adloniant neu weithgareddau a gynigir. Felly, mae'n siŵr y bydd gennym rywbeth at eich dant chi!

Mae lleoliadau ein digwyddiadau'n cynnwys Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, tafarn a bwyty sydd wedi ennill gwobrau, fferm go iawn, tŷ hanesyddol a rheilffordd ager!

Porwch drwy ein rhestr o ddigwyddiadau isod, i ddarganfod sut y gallwch chi fwynhau 'Profiad Cymreig Go Iawn' wrth ymweld â Gorllewin Cymru eleni. Ceir y manylion llawn a gwybodaeth am sut i drefnu'ch lle mewn digwyddiad, ar dudalen unigol pob digwyddiad.


Dim Digwyddiadau

Digwyddiadau Hwyl

Mae Digwyddiadau Hwyl yn eich gwahodd i brofi traddodiadau a diwylliant anhygoel Cymru mewn ffordd anffurfiol, gyda digon o hwyl a sbri. Cynigiwn gyfuniad o gerddoriaeth, dawns, storïau a llond lle o hwyl – gan roi cyfle i chi drwytho'ch hun yn ysbryd a seiniau Cymru.