Cysylltu

Mae ein tîm cyfeillgar yn hapus i'ch helpu gyda'ch ymholiadau am ein Digwyddiadau Hwyl.

Felly, cysylltwch, waeth a ydych chi'n:

  • meddwl dod i un o'n Digwyddiadau Hwyl
  • artist sydd am gael eich ychwanegu at ein portffolio o berfformwyr
  • lleoliad sydd â diddordeb mewn cynnal un o'n Digwyddiadau Hwyl
  • cwmni teithio sydd â diddordeb mewn cynnwys Digwyddiadau Hwyl yn eich pecynnau
  • Trefnydd Teithiau Grŵp sy'n dymuno ychwanegu Digwyddiad Hwyl at eich amserlen

Cysylltu

Ffoniwch ni ar 01269 598140 neu e-bostiwch: Contact

Mae'r swyddfa ar agor o 9yb – 4yp o ddydd Llun i ddydd Gwener. (Os oes ymholiad brys gennych tu allan i'r oriau hyn, awgrymwn eich bod yn cysylltu â ni trwy e-bost. Gwnawn ein gorau glas i ddod yn ôl atoch, er na allwn warantu hyn)

Digwyddiadau Hwyl

Mae Digwyddiadau Hwyl yn eich gwahodd i brofi traddodiadau a diwylliant anhygoel Cymru mewn ffordd anffurfiol, gyda digon o hwyl a sbri. Cynigiwn gyfuniad o gerddoriaeth, dawns, storïau a llond lle o hwyl – gan roi cyfle i chi drwytho'ch hun yn ysbryd a seiniau Cymru.