Amdanom ni

Trefnir Digwyddiadau Hwyl gan Gymdeithas Twristiaeth Sir Gâr fel rhan o'n nod o gynnig 'Profiadau Cymreig Go Iawn' i ymwelwyr sy'n dod i'n cornel fach ni o Gymru, yn ogystal â'r rheiny sy'n ddigon ffodus i fyw yma.

Ein nod yw darparu digwyddiadau syn rhoi gwir flas ar Gymru. Mae'r digwyddiadau hyn yn dod â diwylliant Cymru'n fyw ac yn ei ddathlu – a hynny'n ddiwylliant traddodiadol a diwylliant cyfoes – gan gynnwys ein cerddoriaeth, dawns, straeon a bwyd.

Ysbrydolwyd y rhain gan ddigwyddiadau y byddwch weithiau'n eu gweld yn cael eu cynnal mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith, ledled y wlad. Ond yn anochel, nid yw'r digwyddiadau cymunedol hyn bob tro'n hygyrch i ymwelwyr nad ydynt yn siarad Cymraeg. Felly, nod ein Digwyddiadau Hwyl yw cynnig yr un profiad diwylliannol i chi, ond trwy gyfrwng y Saesneg – gyda blas ar ein hiaith Gymraeg hefyd, wrth gwrs! Ac, mae yna elfen ychwanegol, gyda'ch llywydd hefyd yn dywysydd cyfeillgar fydd yn rhannu cipluniau o'n gorffennol diwylliannol a'n traddodiadau i gyfoethogi'ch mwynhad.

Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i gael nawdd gan Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Llywodraeth Cymru i sefydlu'r digwyddiadau hyn, a'n nod yw parhau i gynnig y rhain fel profiad cyffrous i ymwelwyr yn y dyfodol!

 

Mwy am Gymdeithas Twristiaeth Sir Gâr

Rydym yn fudiad dielw, bach sydd ag aelodaeth, ac rydym yn bodoli er mwyn uchafu buddion twristiaeth i Sir Gaerfyrddin – ac yn gwneud hynny trwy gynnig llawer o gymorth a chefnogaeth i'r rheiny sy'n rhedeg busnesau twristiaeth a lletygarwch yma.

Rhowch glic ar wefan Cymdeithas Twristiaeth Sir Gâr i ddarganfod mwy.

about

Digwyddiadau Hwyl

Mae Digwyddiadau Hwyl yn eich gwahodd i brofi traddodiadau a diwylliant anhygoel Cymru mewn ffordd anffurfiol, gyda digon o hwyl a sbri. Cynigiwn gyfuniad o gerddoriaeth, dawns, storïau a llond lle o hwyl – gan roi cyfle i chi drwytho'ch hun yn ysbryd a seiniau Cymru.