Dewch i'n Digwyddiadau Hwyl a chewch brofi ein traddodiadau a'n diwylliant hynafol yn fyw o flaen eich llygaid. Mae ein digwyddiadau'n cyfuno cerddoriaeth, dawns, storïau a digonedd o hwyl – ac yn rhoi cyfle i chi drwytho'ch hun yn ysbryd a seiniau Cymru.

Cynhelir ein digwyddiadau mewn dewis o leoliadau sy'n cynnig profiad Cymreig go iawn – gan gynnwys tai hanesyddol, gerddi botaneg, tafarndai sydd wedi ennill gwobrau, ffermydd go iawn a hyd yn oed rheilffordd ager wrth i'r trên ymlwybro'n hamddenol trwy olygfeydd gwefreiddiol Sir Gâr!

Os ydych yn ymweld â Gorllewin Cymru, yna mae'n Digwyddiadau Hwyl yn elfen y mae'n rhaid i chi ei chynnwys yn eich amserlen! Neu, os ydych chi'n byw'n lleol, mae croeso cynnes iawn i chi ymuno â ni!

Hwyl Events

Events

DIGWYDDIADAU

Gweld pob digwyddiad

Rydym yn cynnig y profiadau canlynol:

HwylNos

HwylNos

Yn ystod y digwyddiadau hyn, cewch gyfle i fwynhau noson o adloniant a bwyd mewn lleoliad Cymreig go iawn. Cewch brofi cyfuniad gwych o fwyd Cymreig o ansawdd arbennig a pherfformwyr heb eu hail sy'n arddangos ein diwylliant unigryw a nodedig – ein hiaith, ein cerddoriaeth, dawns a straeon.

mwy o wybodaeth

Hwyl

Hwyl@

Cynlluniwyd y digwyddiadau hyn er mwyn i blant a theuluoedd fwynhau profiadau Cymreig rhyngweithiol, o ddawnsio i storïau. Ac, i ychwanegu at yr hwyl, fel arfer cynhelir digwyddiadau Hwyl yn... yn rhai o'n hatyniadau gorau i ymwelwyr – ac felly cewch ddiwrnod allan gyda digonedd i'w weld a'i wneud.

mwy o wybodaeth

Events

Digwyddiadau Hwyl i Deithiau Grŵp

Gallwn drefnu digwyddiadau wedi eu teilwra'n arbennig ar gyfer y Farchnad Teithiau Grŵp, gan gynnwys Cwmnïau Bysiau, Y Farchnad Mordeithiau, a Threfnwyr Teithiau Grŵp. Cynigiwn brofiadau Cymreig nodedig yn ein cornel fach ni o orllewin Cymru, wedi eu teilwra at eich anghenion penodol chi.

mwy o wybodaeth

Digwyddiadau Hwyl

Mae Digwyddiadau Hwyl yn eich gwahodd i brofi traddodiadau a diwylliant anhygoel Cymru mewn ffordd anffurfiol, gyda digon o hwyl a sbri. Cynigiwn gyfuniad o gerddoriaeth, dawns, storïau a llond lle o hwyl – gan roi cyfle i chi drwytho'ch hun yn ysbryd a seiniau Cymru.